main content

main content

Novas Faite Dixit@l

Queres manterte ao día de todo o que acontece ao teu redor no mundo dixital? Consulta as novidades sobre cursos, actividades, ferramentas, novas aplicacións das TIC, proxectos innovadores...

01/12/202319:14
Antón Acevedo durante a presentación.
Santiago

A Xunta destaca a importancia que teñen as novas tecnoloxías no ámbito dos coidados ás persoas maiores

 • O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, asistiu á presentación da nova aplicación Smart TV da Federación Galega de Asociacións Universitarias Séniors (Fegaus)

O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, asistiu hoxe á presentación da nova aplicación de Smart TV da Federación Galega de Asociacións Universitarias Séniors (Fegaus). O acto celebrouse na Cidade da Cultura.

Antón Acevedo destacou a importancia que teñen as novas tecnoloxías na mellora da calidade de vida das persoas maiores, así como para os profesionais do ámbito dos coidados. Tamén se referiu á aposta que fai a Xunta por fomentar o envellecemento activo e a participación dos maiores en todos os ámbitos da sociedade.

 

30/11/202315:28
Alfonso Rueda durante a súa intervención.
Santiago de Compostela

Rueda anuncia que Galicia será a primeira rexión de Europa en regular por lei o uso da intelixencia artificial

 • Informa de que o Consello autoriza a tramitación do Anteproxecto de lei para o desenvolvemento e impulso da intelixencia artificial en Galicia
 • Resalta que o obxectivo “é garantir que os sistemas IA que se usan na comunidade son fiables e respectuosos cos dereitos fundamentais das persoas”
 • Salienta que toda a IA utilizada na administración autonómica será avaliada por unha Comisión e que a cidadanía sería informada de cando se recorre a esta tecnoloxía para a toma de decisións
 • A Xunta promoverá “o uso responsable” da IA entre o sector privado con “axudas económicas, incentivos fiscais” e facilitando codigos de conducta

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou hoxe que o Consello autorizou o inicio da tramitación do Anteproxecto de lei para o desenvolvemento e impulso da intelixencia artificial (IA), que converterá “Galicia na primeira rexión europea en regular por lei o uso” desta tecnoloxía. “O obxectivo é garantir que os sistemas de intelixencia artificial que se utilizan na comunidade son fiables e respectuosos cos dereitos fundamentais das persoas”, resaltou.

A lei establecerá os principios éticos para o deseño, adquisición, implementación e uso de sistemas de IA por parte da Administración baixo criterios de dilixencia, auditabilidade, explicabilidade, transparencia, imparcialidade, ausencia de nesgos, seguridade ou privacidade.

Entre os principios éticos reitores, destaca tamén o principio de reserva da humanidade e de revisión humana, principio de fiabilidade e de responsabilidade e o principio de avaliación de impacto nas persoas, na sociedade e no ambiente. Garantirá, así mesmo, os dereitos de liberdade, igualdade e reacción fronte ao deseño, adquisición, implementación e uso de sistemas de intelixencia artificial, así como o exercicio dos dereitos da cidadanía.

Coa tramitación desta lei, a Xunta avanza no seu compromiso de aprobar entre 2020 e 2024 a normativa necesaria para facilitar a incorporación de tecnoloxías dixitais de alto impacto, de acordo co obxectivo da Estratexia Galicia Dixital 2030 de especialización tecnolóxica e atracción de investimentos e talento dixital.

Ademais, tamén responde, así mesmo, á petición unánime do Parlamento de Galicia para impulsar as actuacións necesarias para que Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia adopten, como marco de actuación, o establecido polo Regulamento europeo de intelixencia artificial, previamente á súa entrada en vigor prevista para o ano 2024, así como o desenvolvemento da normativa necesaria para a aplicación da IA no sector público autonómico.

Tal e como explicou o presidente, un dos principais obxectivos da futura normativa é “garantir o uso eficaz, eficiente, ético e seguro da IA na administración autonómica”. Para iso, asegurou que os sistemas IA que se usen neste eido “estarán supervisados por unha Comisión” que vele porque o seu funcionamento “sexa axeitado desde o punto de vista económico, ético e xurídico”. Ademáis haberá un rexistro sobre a tecnoloxía IA que utiliza a administración e “a cidadanía sempre estará informada” sobre o grao de participación da intelixencia artificial “nos actos administrativos e na toma de decisións”.

E, por outra banda, a Lei tamén busca “aproveitar a oportunidade que a IA supón para o tecido socioeconómico galego”. Para iso, Rueda explicou que vanse ofrecer “axudas económicas e incentivos fiscais” para “promover o uso responsable” desta tecnoloxía nas empresas e a Xunta facilitará ao sector privado “códigos de conducta ou ferramentas de autodiagnose” sobre o uso desta tecnoloxía.

A proposta que foi levada hoxe ao Consello para ser remitida ao Consello consultivo pretende recoller os aspectos normativos da lei en catro apartados (títulos) sobre gobernanza e planificación, identificación e avaliación, uso da IA ​​polo sector público, e medidas para o impulso da IA en Galicia.

No título primeiro indicaríanse as competencias das persoas e dos distintos órganos de xestión pública, así como dos órganos de fiscalización e avaliación. Tamén regula as áreas de colaboración e inclúe aspectos relacionados coa planificación e a xestión. O título segundo abordaría cuestións como o procedemento e criterio para a identificación e avaliación de sistemas de intelixencia artificial, así como para a súa adquisición, desenvolvemento e implantación na Administración autonómica.

Pola súa banda, o título terceiro regularía o uso dos sistemas de IA por parte da Administración xeral e o sistema público autonómico de Galicia, así como aspectos relacionados cos códigos de conducta, guías ou ferramentas de autodiagnose ao servizo dos operadores privados. E o título cuarto abriría as portas a promover o uso da IA ​​ética e fiable entre as empresas así como a colaboración entre administracións a través dos ecosistemas Gobtech.

A norma busca aumentar a confianza da cidadanía nesta tecnoloxía e garantir que os sistemas de IA sexan fiables e respectuosos cos dereitos fundamentais das persoas. Ademais, consolida Galicia como un lugar idóneo para o investimento empresarial no sector da intelixencia artificial.

Ao mesmo tempo, impulsará a implantación e uso de sistemas de intelixencia artificial seguros, eficientes e de calidade nas empresas galegas, en particular, nas pemes, promovendo a súa mellora competitiva.

A redacción da proposta estará coordinada pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. A Axencia promoverá unha comisión de redacción da que formarán parte a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta, a Secretaría Xeral da Presidencia e a Consellería de Facenda e Administración Pública, por medio da súa Secretaría Xeral, da Intervención Xeral e da Dirección Xeral de Simplificación Administrativa. Haberá tamén grupos de traballo nos cales participarán, entre outros, a Consellería de Economía, Industria e Innovación e a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Tamén serán tidas en conta as achegas de profesionais, entre eles os integrantes da Comisión de Expertos para o Asesoramento no Desenvolvemento e Uso Ético da IA de Galicia, recentemente constituída.

Está previsto que o texto poida ser remitido ao Parlamento para a súa tramitación no primeiro período de sesións de 2024.

29/11/202315:01
Miguel Corgos e Julián cerviño na aula CeMIT de Moaña.
Moaña

A Xunta destaca o papel clave das aulas CeMIT para acadar unha transformación dixital inclusiva

 • O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, e o director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Julián Cerviño, visitaron hoxe a aula CeMIT de Moaña
 • A Rede CeMIT conta con 94 aulas distribuídas por toda a Comunidade, máis de 113.000 usuarios rexistrados e 500.000 horas de formación planificadas desde a súa posta en marcha en 2011

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, destacou hoxe o papel fundamental da rede pública de aulas CeMIT para acadar unha transformación dixital inclusiva.

Durante unha visita á aula CeMIT de Moaña, acompañado polo director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Julián Cerviño, o conselleiro referiuse ao ciclo formativo básico en Intelixencia Artificial que remata hoxe nesta aula, como exemplo da aposta da Xunta para que todos os galegos, independentemente da súa idade, formación e lugar no que vivan, poidan sacar o máximo proveito das tecnoloxías. Este ciclo formativo básico en IA contou con máis de 220 participantes.

Miguel Corgos puido constatar o interese que este tipo de formación esperta entre a cidadanía e recordou que o Plan de reforma e ampliación da Rede que se está a levar a cabo facilita tanto unha formación máis adaptada ás novas demandas tecnolóxicas como unha actualización das tecnoloxías innovadoras nas aulas, con 1.300 novos dispositivos, entre impresoras 3D, kits de programación e drons.

Así mesmo, subliñou que no primeiro trimestre de 2024 completarase a renovación de todo o equipamento, coa substitución de máis de 1.300 ordenadores, ademais da adquisición de 20 unidades de dispositivos adaptados a persoas con capacidades diversas, 880 tabletas, 840 libros electrónicos e 84 complementos audiovisuais.

Con 94 aulas distribuídas por toda a Comunidade, máis de 113.000 usuarios rexistrados e 500.000 horas de formación planificadas desde a súa posta en marcha en 2011, o conselleiro de Facenda e Administración Pública fixo fincapé no labor da rede CeMIT e a súa contribución a que Galicia crecese naqueles indicadores de dixitalización nos que tiña os niveis máis baixos, como o uso da internet nas franxas de idades máis elevadas.

Así, segundo os últimos datos do Observatorio para a Sociedade da Información e da Modernización de Galicia, só entre 2021 e 2022, preto de 10.000 persoas maiores de 75 anos incorporáronse ao uso de internet. Un dato que se reflicte tamén nos máis de 5.400 fogares con residentes maiores de 74 anos, que contrataron internet no último ano.

Carta ao novo ministro de Transición Digital

Miguel Corgos puxo a Rede CeMIT como exemplo da importancia da colaboración entre administracións, en beneficio da cidadanía e, nesa liña, explicou que acaba de remitirlle unha carta ao novo ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, para expresarlle a máxima colaboración institucional por parte da Xunta de Galicia e lembrarlle algúns dos temas comúns a abordar.

Neste sentido, solicitóuselle que nas convocatorias que vaia desenvolver se fixen obrigas de cobertura por comunidades autónomas, tanto en actuacións de rede fixa como móbil como de cobertura fóra dos núcleos de poboación, en especial en zonas de importante tránsito de persoas, con especial interese nas distintas rutas do Camiño de Santiago.

E tamén lle reiterou o interese da Xunta en formar parte do Consejo Rector da futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, pois supón unha oportunidade para achegar a experiencia acumulada e coñecementos neste eido de Galicia, así como un compromiso firme para promover un ecosistema de Intelixencia Artificial que sexa beneficioso para toda a cidadanía.

07/11/202313:49
Mans sobre un teclado.
Santiago de Compostela

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a ampliación do prazo para solicitar os bonos dixitais ata o 15 de decembro

 • Están dirixidos a facilitar a contratación de internet a colectivos vulnerables
 • Permitirán contratar ou mellorar a conexión a banda larga fixa cunha velocidade mínima de 30Mbps durante un ano
 • Esta segunda convocatoria, enmarcada no Programa estatal ÚNICO-Bono Social, conta cun orzamento de 1,34 millóns de euros dos que poderán beneficiarse cerca de 5.600 familias
 • Esta actuación atópase entre as catro medidas predefinidas polo Goberno de España no marco do compoñente 15 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea para a mellora da conectividade

Diario Oficial de Galicia publica hoxe a ampliación do prazo de solicitude dos bonos dixitais para colectivos vulnerables do programa estatal ÚNICO. O prazo rematará o 15 de decembro de 2023, un mes máis do previsto inicialmente co fin de facilitar o acceso ao bono a todos os interesados.

O obxectivo desta iniciativa é facilitar a persoas ou familias vulnerables a contratación ou mellora da conexión á banda larga fixa cunha velocidade mínima de 30Mbps, cunha minoración mensual de ata 20 euros na factura emitida pola entidade colaboradora elixida durante un período de ata 12 meses cun máximo de 240 euros.

Esta é a segunda convocatoria dos bonos dixitais. Publicada no DOG o pasado 18 de xullo de 2023, e conta cun orzamento de 1,34 millóns de euros, que forman parte dos fondos que o Goberno de España transfire a Galicia no marco do compoñente 15 Galicia do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea. A previsión é acadar nesta segunda convocatoria arredor de 5.600 beneficiarios.

En base ao especificado pola Unión Europea na súa decisión para a aprobación destas axudas, o uso do bono para a mellora de velocidade só será válido naqueles casos nos que a velocidade contratada actualmente sexa inferior a 30Mbps.

As axudas están dirixidas a fogares que non conten con conexión fixa de 30 ou máis Mbps a internet e cuxa renda anual (per capita) sexa inferior ao 125% do IPREM en caso de non ter menores ou 175% en caso de telos. Son, fundamentalmente, beneficiarios de Risga, do Ingreso Mínimo Vital así como outras familias con poucos recursos ou risco de exclusión social.

O bono social forma parte das iniciativas predefinidas polo Goberno de España no marco do programa estatal Único, que compromete ao Estado a acadar o obxectivo europeo de que o 100% da poboación teña acceso a servizos de banda larga de polo menos 100 Mbps en 2025.

As iniciativas predefinidas para todas as comunidades autónomas apenas suman algo máis do 9% do orzamento do que dispón o Estado para acadar este obxectivo (Galicia soamente xestiona un 0,5% dese orzamento, e faino con esas iniciativas xa establecidas).

03/11/202318:20
Miguel Corgos na apertura da segunda xornada do III Encontro Galego de Ciberseguridade CIBER.gal.
Santiago de Compostela

A Xunta destaca a importancia da concienciación dixital para crear un territorio conectado e seguro

 • O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, participou no III Encontro Galego de Ciberseguridade CIBER.gal

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, destacou hoxe a importancia da concienciación dixital na sociedade para crear un territorio conectado e seguro.

Así o salientou esta mañá na Cidade da Cultura de Santiago durante a súa participación na apertura da segunda xornada do III Encontro Galego de Ciberseguridade CIBER.gal, ao cal se referiu coma un referente pola súa vocación de chegar a todo tipo de públicos –tanto profesionais do sector como á sociedade–, así como pola súa capacidade para reunir a expertos, patrocinadores e colaboradores de renome. Nesta III edición de CIBER.gal rexistrou máis de 2.800 asistentes, presenciais e en streaming.

Neste sentido, manifestou o compromiso da Xunta de Galicia a favor da protección de datos e da divulgación sobre os perigos que entraña navegar na Rede. Proba disto, é o impulso hai máis de tres anos do Nodo CIBER.gal –impulsado polo Goberno galego en colaboración do Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE), o Centro Criptolóxico Nacional (CCN), as catro deputacións provinciais, a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e a Axencia para Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)– como espazo de colaboración público-privado e no cal se inclúen as xornadas destes días no Gaiás.

Pola súa banda, o director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Julián Cerviño, foi o encargado de clausurar o encontro, no que destacou que a Xunta destinará en 2024 un total de 18 millóns de euros á ciberseguridade, en torno a un 30% máis que en 2023. O responsable da Axencia autonómica subliñou o esforzo da Comunidade para situarse á vangarda nesta tecnoloxía como unha das liñas de actuación da Estratexia Galicia Dixital 2030.

Gañadores do Concurso Ciberseguridade no cole!

Durante o encontro, o conselleiro mantivo un encontro cos finalistas da terceira edición do concurso escolar Ciberseguridade no cole!, un certame enmarcado no CIBER.gal que busca concienciar aos máis pequenos sobre os riscos aos que se enfrontan no uso das tecnoloxías dixitais e ensinarlles boas prácticas en ciberseguridade dun xeito ameno.

Nesta terceira edición resultaron gañadores os centros CPR Plurilingüe San Fermín de Pontevedra (na categoría de Primaria) e o IES de Foz (na categoría de Secundaria). Este ano Ciberseguridade no cole! acadou un récord de participación con máis de 6.600 escolares de 120 centros educativos rexistrados. 

Blog Xente Dixital

A creación dunha páxina web para darlle un impulso ao teu negocio ou simplemente para compartir co mundo os teus intereses pode parecer, inicialmente, unha tarefa abrumadora e chea de incógnitas.

4 sinxelos pasos a seguir para crear a túa propia páxina web

Ven 24 Set

A creación dunha páxina web para darlle un impulso ao teu negocio ou simplemente para compartir co mundo os teus intereses pode parecer, inicialmente, unha tarefa abrumadora e chea de incógnitas. Porén, existen numerosas páxinas e provedores que ofrecen plataformas nas que poderás crear unha páxina...

LER MAIS

3 funcionalidades de Whatsapp que verán a luz proximamente

Mar 21 Set

A aplicación de mensaxería Whatsapp é unha das apps máis utilizadas á hora de comunicarnos: falar cos nosos amigos e familiares, organizar tarefas cos nosos compañeiros de traballo ou establecer citas médicas é moito máis fácil a través desta aplicación. Whatsapp é consciente do nivel de...

LER MAIS

Como utilizar os filtros de Instagram: consellos para o seu uso e como sacarlles proveito

Lun 21 Xuñ

Instragram é a rede social por excelencia: dende os máis mozos ata a xente adulta a utiliza para interactuar cos seus amigos e coñecidos, ver as publicacións dos influencers e famosos ou para facer crecer o seu negocio. O crecemento exponencial da rede nos últimos anos levou a que a app comezara a...

LER MAIS