main content

main content

Novas Faite Dixit@l

Queres manterte ao día de todo o que acontece ao teu redor no mundo dixital? Consulta as novidades sobre cursos, actividades, ferramentas, novas aplicacións das TIC, proxectos innovadores...

08/06/201614:01
Logo Codix
Santiago de Compostela

A Amtega abre unnha nova convocatoria do curso para obter a Certificación galega de Competencias Dixitais en Ofimática da Xunta

 • O prazo de inscrición será de cinco días hábiles desde mañá, 9 de xuño
 • Tras 12 semanas de teleformación titorizada, as persoas inscritas terán que superar un exame presencial en novembro
 • O certificado, que emite a Amtega, acredita a formación en ofimática da persoa titular ante calquera instancia pública ou privada
 • En outubro abriranse novas convocatorias de avaliación para aquelas persoas que xa posúan os coñecementos necesarios e non precisen cursos de formación

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) abre mañá o prazo de inscrición para a obtención da Certificación galega de Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX). Así se recolle na convocatoria publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) con 180 prazas para este curso preparatorio, que comezará en setembro e cuxo exame presencial terá lugar en novembro.

Para acceder a este curso os únicos requisitos necesarios son ser maior de 16 anos, estar dado de alta como usuarios da rede CeMIT e abonar a taxa correspondente aos dereitos de exame. O curso de preparación impartirase desde setembro na modalidade de teleformación con titorías de apoio, polo que soamente será necesario contar cun ordenador persoal e conexión a internet para seguir a formación dende calquera lugar e en calquera momento.

O prazo de inscrición será de cinco días hábiles a partir do seguinte da publicación da convocatoria no DOG. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, publicarase a relación provisional de persoas admitidas na páxina web da rede CeMIT así como un número adecuado de reservas. As persoas admitidas deberán aboar no prazo de cinco días desde a data da súa publicación a taxa de 10 euros correspondente aos dereitos de exame, sendo excluídos aqueles aspirantes que non aboen a citada taxa.

 

Plan Formativo Ofimático de Galicia
Durante as 12 semanas de duración deste curso, as persoas matriculadas formaranse nos contidos que compoñen o Plan Formativo Ofimático de Galicia, composto actualmente polas cinco unidades nas que se estrutura o módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» (190 horas) do Repertorio Nacional de certificados de profesionalidade:

 • Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (30 horas)
 • Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base (50 horas)
 • Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress (30 horas)
 • Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer. (30 horas)
 • Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc (50 horas)

 

Próximas convocatorias de exames presenciais
Esta convocatoria forma parte do Plan de Formación da rede CeMIT para este segundo semestre do ano 2016, que tivo o seu inicio na primeira metade do ano cunha primeira edición dun curso de teleformación titorizada que vén de rematar o mes pasado.

Ademais destes cursos preparatorios, realízanse ao longo do ano dúas convocatorias de exames presenciais en marzo e outubro para aqueles cidadáns que xa posúan os coñecementos necesarios ou que opten pola modalidade autoformativa, ata chegar a un total de 1.000 prazas dispoñibles para que a cidadanía poida acreditar as capacidades, destrezas e coñecementos en ofimática definidos no dito plan.

Dende a habilitación da rede CeMIT para a formación e avaliación dos contidos formativos do CODIX en maio de 2014, foron preto de 1.000 as prazas convocadas en cursos de teleformación titorizada e de 1.900 as persoas que se someteron á avaliación dos seus contidos nas diferentes edicións das probas presenciais convocadas e que se realizaron en diversas aulas da rede CeMIT.

 

A Rede CeMIT
A Rede CeMIT (Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica), está integrada por 98 aulas, presentes en 92 concellos e 53 comarcas co obxectivo de promover o uso das novas tecnoloxías entre a poboación, con especial atención aos colectivos máis afectados pola fenda dixital, fomentar a formación dixital entre os profesionais galegos e mostrar á pemes e micropemes as vantaxes da sociedade da información.

Ademais do Plan de Formación, a Rede CeMIT desenvolve campañas de sensibilización e divulgación da importancia e beneficios das TIC entre a cidadanía, empresas e outros colectivos coa organización de charlas e conferencias. Paralelamente, a maioría dos centros da Rede contan co servizo de “aula aberta”, que posibilita o acceso libre e de balde dos usuarios á utilización do equipamento co apoio e asesoramento dun axente especializado.

07/06/201608:49
PC con la imagen de ILUNION
Santiago de Compostela

Fundación ONCE lanza unha enquisa para analizar a accesibilidade web de medios de comunicación

O seu obxectivo é coñecer as barreiras que atopan as persoas con discapacidade nestes sitios web e poder mellorar o seu acceso.

O Observatorio de Accesibilidade TIC da Fundación ONCE deseñou unha enquisa para coñecer as barreiras de acceso que presentan as páxinas web dos medios de comunicación en España para as persoas con discapacidade.
 
Desta forma, o obxectivo da sondaxe é coñecer as barreiras que atopan as persoas con discapacidade cando tratan de acceder aos sitios web de xornais, emisoras de radio e canles de televisión, para poder así mellorar a súa relación con Internet e o exercicio do seu dereito á información.
 
Na enquisa online, á que se pode acceder mediante a aplicación accesible desenvolvida por ILUNION Tecnoloxía e Accesibilidade, pregúntase aos usuarios cales son as principais barreiras que atopan cando acceden á versión dixital de diferentes medios de comunicación a través da web ou de aplicacións móbiles.
 
A enquisa, que é anónima, estará dispoñible até o próximo 20 de xuño a través da seguinte ligazón: http://mediosdecomunicacion.consultaopinion.com/encuesta.aspx?idEncuesta...
 
Convídase a participar nela a calquera persoa con discapacidade usuaria de televisión, prensa e/ou radio.
 
O Observatorio de Accesibilidade TIC de Fundación ONCE leva desenvolvendo estudos desde 2004, dispoñibles no portal Discapnet
(www.discapnet.es).
 
A súa finalidade é, por tanto, contribuír ao desenvolvemento dunha sociedade da información inclusiva a través de iniciativas orientadas a xerar coñecemento sobre a accesibilidade dos produtos e servizos baseados nas tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC).
 

07/06/201608:32
Proyecto “Somos, estamos y te lo contamos”
Santiago de Compostela

Descobre como a tecnoloxía axuda a persoas con parálise cerebral no proxecto "Somos, estamos e contámoscho"

Este proxecto xorde da colaboración de Fundación Vodafone España con Confederación ASPACE, APAMP Vigo e AVAPACE.

O proxecto "Somos, estamos e contámoscho" púxose en marcha en 2015 nas dúas entidades APAMP Vigo e AVAPACE. Tivo como obxectivo difundir a realidade e os dereitos das persoas con parálise cerebral desde a súa propia perspectiva, xa sexa realizando visitas a centros educativos, institutos ou universidades, ou ben aproveitando as visitas que fan distintos colectivos aos centros de parálise cerebral.

Este proxecto ten as súas raíces na iniciativa "Mellor cóntocho eu" que impulsou AVAPACE no 2012 e que tamén foi premiada en #ASPACEnet. Agora, dúas entidades traballan conxuntamente e suman esforzos para dar voz ás persoas con discapacidade.

Coñece as súas experiencias destes meses a través da videomemoria.

07/06/201608:26
Acto de entrega de las tablets
Santiago de Compostela

CERMI Galicia e a Fundación Vodafone España entregan tablets a persoas con discapacidade para realizar un estudo sobre aplicacións accesibles

A iniciativa pretende obter información sobre a utilidade práctica dos dispositivos móbiles avanzados en situacións diversas para persoas con discapacidade, mediante a descarga e evaluación de diferentes aplicacións.

O pasado venres, Carlos Fernández Lamigueiro, en representación de CERMI Galicia e José Suárez responsable de Administracións Publicas de Vodafone en Galicia, fixeron entrega de 60 tablets de última xeración a 60 persoas con discapacidade pertencentes a distintas asociacións da rexión entre as que se atopan ASPACE, Autismo Galicia, COGAMI, DOWN Galicia FADEMGA (Plena Inclusión), FAGAL (Alzheimer Galicia), FAXPG (Federación Asociacións Xordas Galicia), FEGADACE (Dano Cerebral) e ONCE, nun acto celebrado na Sala de Formación de COGAMI (Rúa Dublín 3 de Santiago de Compostela), que presidiu o Conselleiro de Política Social do Goberno galego, José Manuel Rey.

O obxecto de dita entrega non é outro senón realizar un estudo sobre a utilidade e idoneidade de diferentes aplicacións deseñadas especificamente para axudar a mellorar a calidade de vida das persoas. Entre as devanditas aplicacións atópanse Medicamento Accesible Plus, Tur4all AudescMobile, Accesibility plus, Color Reader, Dicionario Dilse ou Hermes Mobile.

As probas realizaranse durante un prazo de tres meses. Unha vez finalizado o devandito período verificarase cales das diferentes aplicacións son as que presentan maiores vantaxes ou son máis utilizadas polas persoas con discapacidade.

06/06/201608:47
Oitava edición da “Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia”
Santiago

Máis de 300 convidados celebran a capacidade transformadora da Informática, reunidos polo CPEIG

As colexiadas e colexiados do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) celebraron o sábado a oitava edición da “Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia”, unha gala na que a reivindicación e a reflexión deixaron lugar tamén para o divertimento. Conducido pola estrela televisiva Leo Harlem, o acto celebrouse no Hotel-Monumento San Francisco, en Santiago de Compostela, e contou cun cóctel de benvida e diversos entretementos de realidade virtual e aumentada, ademais de magos e caricaturistas, a entrega dos premios anuais, unha cea de gala e a actuación do artista convidado.

A xuntanza incorpora cada ano un momento de reflexión. O presidente do CPEIG, Fernando Suárez Lorenzo, destacou nas palabras que lle dirixiu aos presentes “a capacidade transformadora da Industria 4.0, que suporá a penetración masiva da tecnoloxía na contorna industrial e demais sectores”.

 

Son necesarias máis mulleres
“Desafío” e ”reto” foron unhas das verbas máis empregadas por Suárez Lorenzo, quen aludiu nas palabras que lle dirixiu ao público presente a necesidade de incorporar máis mulleres ao sector das tecnoloxías da información para “non perder talento”. Nese sentido, sinalou a fortuna de que tres das premiadas sexan mulleres.

Así mesmo, referiuse á ciberseguridade como outro dos desafíos da sociedade actual e destacou que número de incidentes relacionados con ela aumentou nun 80 por cento no último ano. “As autoridades están a tomar conciencia de que a seguridade tecnolóxica é fundamental;  de aí a necesidade de contar con profesionais preparados apra afrontar os retos que os ciberdelincuentes presentan”.

Porén, Suárez Lorenzo falou tamén de excepcións e sinalou o caso da Deputación da Coruña, que na súa última convocatoria de prazas para postos de técnico superior en informática fixou como requisitos de acceso ter desde a licenciatura en Dereito ata ser intendente mercantil, pasando pola enxeñaría en Informática.  “Por iso acabamos de interpoñer un recurso de reposición contra a citada convocatoria”, asegurou o presidente do CPEIG con ton reivindicativo.

“Se o reto da seguridade e a privacidade é unha das principais preocupacións de usuarios e administracións, debemos garantir que os responsables das mesmas sexan profesionais debidamente formados e certificados”, afondou Fernando Suárez dirixíndose aos presentes.

Empresariado do sector TI, representantes académicos, o reitor da Universidade da Coruña, e cargos públicos coma o conselleiro de Economía, Industria e Emprego, Francisco Conde ou Mar Pereira, directora da Amtega, acompañaron aos colexiados na celebración.

Os galardoados na oitava edición da “Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia” foron os seguintes:

 • Premio Proxecto Fin de Carreira: María García García polo proxecto Estratexias transaccionais para lograr High-Perfomance en aplicacións JEE7. O obxectivo do traballo é maximizar a eficiencia dos sistemas de transacción garantindo a integridade e consistencia dos datos.
 • Premio Iniciativa Emprendedora: a empresa NLPgo, con sede en Bertamiráns (Ames), nace en 2015 coa vocación de ser o apoio informático necesario para calquera lingüista ou grupo de lingüistas que non dispoñan do  soporte informático suficiente para levar a cabo os seus proxectos.
 • Premio e-Inclusión: Fundación Vodafone España, pola súa acción social, que realiza con proxectos apoiados en desenvolvementos das TIC a prol das persoas maiores e das persoas con discapacidade baixo o epígrafe “Connecting for Good”.
 • Premio Ada Byron:  Nieves Rodríguez Brisaboa, catedrática da Universidade da Coruña da área de Linguaxes e Sistemas Informáticos,  creou en 1996 o Laboratorio de Bases de Datos (LBD,) declarado como grupo de investigación de excelencia pola Xunta de Galicia, que dirixe desde entón.
 • Premio Iniciativa da Administración:  Consellería de Economía, Emprego e Industria, polo seu proxecto Civil UAVs Initiative. Esta iniciativa, centrada no sector dos avións non tripulados, suporá un investimento de 115 millóns de euros, a creación de 600 empregos e a mellora da concorrencia industrial galega.
 • Premio Iniciativa Empresarial: Autoridade Portuaria da Coruña, polo proxecto Smart Port A Coruña, desenvolvido pola UTE Avante Emetel-Altia. O Porto da Coruña aposta por unha solución tecnolóxica a medida que innova sobre solucións existentes e que inclúe investigación e desenvolvemento de novas  funcionalidades.
 • Premio Traxectoria Profesional: Patricia Rodríguez Dapena, fundadora e CEO dunha empresa asentada en Vigo a través da cal traballa en proxectos relacionados con satélites, coma o Meteosat, e sectores como a automoción. Foi enxeñeira de software e de calidade de software en diferentes empresas españolas e tamén foi staff da Axencia Espacial Europea en Holanda (ESTEC).
 • Recoñecemento á Escola Superior de Enxeñaría Informática da Universidade de Vigo polos seus 25 anos de brillante traxectoria desde o campus de Ourense.
 • Colexiado de honra: Alejandro Pazos Sierra, catedrático da Universidade da Coruña cunha dilatada carreira profesional como investigador, docente e xestor, é pioneiro en servirlle á medicina desde a intelixencia artificial. Fundou o Grupo de Informática Biomédica (GIB), pioneiro en España nesa área, na Universidade Politécnica de Madrid, e en 1990 o GIB na UDC, pioneiro en Galicia.

Todos os premiados recibiron unha estatuíña conmemorativa, agás a gañadora do Premio Proxecto Fin de Carreira, quen tamén recolleu un cheque por valor de mil euros.

 

Patrocinadores da Noite
Como patrocinadores ouro: Altia, AMTEGA, Bahía Software, Emetel, Epson, Everis, HPE-Intel, Indra, Kaspersky, NetApp, Oracle, Plexus, R, Retegal, Telefónica, Unisys,Vodafone e Xunta de Galicia.

Como prata: Acuntia, Inforhouse, Atos, Avaya, Balidea, Cisco, Deputación de Pontevedra, Ednon, EMC, Fortinet, Grupo PSN, Idom, Informática de El Corte Inglés, Inycom, Oesía, Samsung, Symantec, Taisa, Tech Talents e Tecnocom.

Blog Xente Dixital

A creación dunha páxina web para darlle un impulso ao teu negocio ou simplemente para compartir co mundo os teus intereses pode parecer, inicialmente, unha tarefa abrumadora e chea de incógnitas.

4 sinxelos pasos a seguir para crear a túa propia páxina web

Ven 24 Set

A creación dunha páxina web para darlle un impulso ao teu negocio ou simplemente para compartir co mundo os teus intereses pode parecer, inicialmente, unha tarefa abrumadora e chea de incógnitas. Porén, existen numerosas páxinas e provedores que ofrecen plataformas nas que poderás crear unha páxina...

LER MAIS

3 funcionalidades de Whatsapp que verán a luz proximamente

Mar 21 Set

A aplicación de mensaxería Whatsapp é unha das apps máis utilizadas á hora de comunicarnos: falar cos nosos amigos e familiares, organizar tarefas cos nosos compañeiros de traballo ou establecer citas médicas é moito máis fácil a través desta aplicación. Whatsapp é consciente do nivel de...

LER MAIS

Como utilizar os filtros de Instagram: consellos para o seu uso e como sacarlles proveito

Lun 21 Xuñ

Instragram é a rede social por excelencia: dende os máis mozos ata a xente adulta a utiliza para interactuar cos seus amigos e coñecidos, ver as publicacións dos influencers e famosos ou para facer crecer o seu negocio. O crecemento exponencial da rede nos últimos anos levou a que a app comezara a...

LER MAIS