main content

main content
27/03/202009:03
Cadeira de oficina diante dun escritorio cun ordenador persoal.
Santiago de Compostela

Que é o teletraballo e que preciso?

Primeira entrada da Guía para o teletraballo da cidadanía.

A situación actual de alerta sanitaria fixo que moitos galegos e galegas esteamos abordando o teletraballo por primeira vez, polo que hoxe gustaríanos falar de que é o teletraballo e o que precisamos para desenvolver a nosa actividade profesional desde as nosas casas.

Pois ben, a pesar de que non existe unha definición única de teletraballo, algúns dos aspectos comúns das diversas definicións son os seguintes:

 • É unha forma de organizar o traballo, e supón unha “nova forma de traballo”

 • A actividade profesional lévase a cabo sen estar fisicamente na empresa, “a distancia”

 • É preciso o uso das tecnoloxías da información e a comunicación e garantir a seguridade

 • Require compatibilizar a vida laboral e familiar, e un equilibrio entre a flexibilidade, a produtividade e a competitividade.

Tendo en conta todas estas características do teletraballo, a continuación identificaremos os elementos necesarios para garantir un bo teletraballo:

 • En primeiro lugar, será preciso preparar o espazo de traballo: un fogar non sempre está preparado para ser un lugar de traballo, por iso será imprescindible realizar unha serie de modificacións e tomar unha serie de medidas que eviten calquera tipo de risco:

  • Habilitar unha zona illada na vivenda: con suficiente espazo para conter o equipo e o material de traballo de maneira que ese espazo se dedique exclusivamente ao teletraballo. Sería conveniente que dispuxera de luz natural, e que o ruído, tanto externo como da casa fose o menor posible.

  • Ordenar o espazo da habitación para evitar caídas e golpes: desta maneira evitaranse accidentes innecesarios.

Igualmente como medida preventiva, é importante contar cun bo deseño do posto de traballo, tendo en conta as características do mobiliario e dos accesorios:

 • A mesa deberá contar con espazo suficiente para colocar a pantalla, o teclado, os documentos e o material accesorio, ademais debe ser regulable en altura. Os útiles de traballo deberán distribuirse, dependendo da frecuencia de uso, non máis lonxe de 35-45 cm.

 • A cadeira deberá ser estable e proporcionar liberdade de movementos, sendo regulable en altura e reclinable o respaldo, tamén deberá permitir a correcta transpiración tanto no asento como no respaldo e contar con apoia brazos, que reduzan a carga muscular na zona do pescozo e ombreiros e que permite máis facilmente o cambio de postura. O sistema mesa-cadeira debe permitir un espazo suficiente para aloxar as pernas con comodidade e permitir o cambio de postura.

 • O teclado deberá ser inclinable e independente da pantalla para permitir adoptar unha postura cómoda que evite o cansazo nos brazos e as mans e será preciso colocalo cun espazo suficiente para apoiar os brazos e as mans.

 • O atril, para evitar movementos incómodos da cabeza é convinte utilizar un atril estable e regulable.

 • O repousapés, recoméndase a súa utilización especialmente cando non se apoien ben os pés no chan e deberá ter unha superficie antiescorregadiza tanto na zona superior como nos seus apoios no chan.

Un bo traballo comeza por un espazo adecuado onde sentirnos cómodos e que favoreza a concentración. E non esquezas manter sempre unha boa posición! A continuación indicámosche algunas medidas de referencia para que as teñas en conta:

Distancias para unha postura ergonómica.

 • Por outra banda, necesitaremos unha conexión a Internet que conte cunha velocidade adecuada e suficiente para garantir o desenvolvemento das tarefas diarias e unha serie de ferramentas que nos permitan realizar o traballo e manter o contacto cos nosos equipos, provedores e clientes. Concretamente estas ferramentas orientaríanse a garantir a comunicación cos diferentes axentes, para organizar o traballo, así como para realizar as tarefas de xeito colaborativo e o acceso a formación entre outros. Sobre este tema realizaremos un post específico para propoñervos solucións de software libre que podería empregar calquera empresa, entidade ou organización que non conte con ferramentas propias.

Sabemos que o teletraballo non está sendo sinxelo dada a situación na que nos atopamos polo que proximamente achegarémosvos algunhas recomendacións e tamén falaremos de seguridade durante as xornadas de teletraballo.

Blog Xente Dixital

A creación dunha páxina web para darlle un impulso ao teu negocio ou simplemente para compartir co mundo os teus intereses pode parecer, inicialmente, unha tarefa abrumadora e chea de incógnitas.

4 sinxelos pasos a seguir para crear a túa propia páxina web

Ven 24 Set

A creación dunha páxina web para darlle un impulso ao teu negocio ou simplemente para compartir co mundo os teus intereses pode parecer, inicialmente, unha tarefa abrumadora e chea de incógnitas. Porén, existen numerosas páxinas e provedores que ofrecen plataformas nas que poderás crear unha páxina...

LER MAIS

3 funcionalidades de Whatsapp que verán a luz proximamente

Mar 21 Set

A aplicación de mensaxería Whatsapp é unha das apps máis utilizadas á hora de comunicarnos: falar cos nosos amigos e familiares, organizar tarefas cos nosos compañeiros de traballo ou establecer citas médicas é moito máis fácil a través desta aplicación. Whatsapp é consciente do nivel de...

LER MAIS

Como utilizar os filtros de Instagram: consellos para o seu uso e como sacarlles proveito

Lun 21 Xuñ

Instragram é a rede social por excelencia: dende os máis mozos ata a xente adulta a utiliza para interactuar cos seus amigos e coñecidos, ver as publicacións dos influencers e famosos ou para facer crecer o seu negocio. O crecemento exponencial da rede nos últimos anos levou a que a app comezara a...

LER MAIS