main content

main content
23/07/202211:07
Transformación dixital.
Santiago de Compostela

A metade das empresas tecnolóxicas galegas realizan actividades innovadoras

  • O gasto en innovación do sector tecnolóxico en Galicia entre 2018 e 2020 ascendeu a máis de 118 millóns de euros, dos cales o 71,7% está destinado a I+D interna
  • O 70% das empresas tecnolóxicas que realizaron actividades de I+D+i obtiveron resultados comercializables, un 2,5% más que o ano anterior
  • Increméntase en máis de 6 puntos a porcentaxe de empresas TIC que introducen no mercado produtos mellorados e en 4 puntos as que obtiveron servizos novos ou mellorados
  • O 34,7% das empresas do Hipersector TIC declaran que as súas actividades innovadoras tiveron impacto na cifra de negocio

O 48,9% das empresas tecnolóxicas de Galicia con 10 ou máis persoas empregadas realizaron actividades innovadoras no período 2018-2020, segundo os datos da enquisa de innovación e I+D realizada polo Instituto Nacional de Estadística. No conxunto do tecido empresarial, a porcentaxe de empresas innovadoras foi dun 22,5%.

Entre as empresas do Hipersector TIC que realizaron innovacións, no 89,1% dos casos eran innovacións tecnolóxicas de produto e o 91,5% innovacións tecnolóxicas de proceso.

O gasto en innovación en Galicia do Hipersector TIC ascendeu neste período a máis de 118 millóns de euros, dos cales o 71,7% está destinado a I+D interna.

Ademais, o 34,7% das empresas do Hipersector TIC innovadoras declaran que as súas actividades innovadoras tiveron impacto na cifra de negocios, das cales, o 9,6% son innovacións no mercado e o 25,1% só para a propia empresa.

Estes datos foron recollidos nos estudos “Galicia dixital. O Hipersector TIC en Galicia” e "Galicia Dixital: O sector TIC de Galicia", publicados polo Observatorio da Sociedade da Información en Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Produtos comercializables

En 2021 o 70% das empresas tecnolóxicas galegas que realizaron actividades de I+D+i obtivo resultados comercializables, o que supón un incremento do 2,5% respecto ao ano anterior.

Por actividade, as empresas que realizaron máis actividades de I+D+i son as pertencentes ao subsector das Manufactureiras TIC cun 50%, seguidas das empresas dedicadas a “Actividades informáticas” cun 36%.

Produtos e servizos novos ou mellorados

Tamén se incrementa a porcentaxe de empresas do sector TIC galego que nos tres últimos anos introduciron produtos novos ou mellorados no mercado, pasando dun 28% a un 34,4%. O aumento esténdese aos servizo novos ou mellorados producidos polas tecnolóxicas galegas, dun 38,4% a un 42,8%.

Persoal I+D nas empresas galegas

No 2021 segue predominando a presenza masculina nas tarefas de I+D+i das empresas tecnolóxicas, xa que existen catro homes por cada muller nese departamento. As mulleres representan o 19% dos empregados en I+D+i fronte a un 81% de homes.

Pódense consultar os informes dos que proceden estes datos na páxina web do Osimga.

Blog Xente Dixital

A creación dunha páxina web para darlle un impulso ao teu negocio ou simplemente para compartir co mundo os teus intereses pode parecer, inicialmente, unha tarefa abrumadora e chea de incógnitas.

4 sinxelos pasos a seguir para crear a túa propia páxina web

Ven 24 Set

A creación dunha páxina web para darlle un impulso ao teu negocio ou simplemente para compartir co mundo os teus intereses pode parecer, inicialmente, unha tarefa abrumadora e chea de incógnitas. Porén, existen numerosas páxinas e provedores que ofrecen plataformas nas que poderás crear unha páxina...

LER MAIS

3 funcionalidades de Whatsapp que verán a luz proximamente

Mar 21 Set

A aplicación de mensaxería Whatsapp é unha das apps máis utilizadas á hora de comunicarnos: falar cos nosos amigos e familiares, organizar tarefas cos nosos compañeiros de traballo ou establecer citas médicas é moito máis fácil a través desta aplicación. Whatsapp é consciente do nivel de...

LER MAIS

Como utilizar os filtros de Instagram: consellos para o seu uso e como sacarlles proveito

Lun 21 Xuñ

Instragram é a rede social por excelencia: dende os máis mozos ata a xente adulta a utiliza para interactuar cos seus amigos e coñecidos, ver as publicacións dos influencers e famosos ou para facer crecer o seu negocio. O crecemento exponencial da rede nos últimos anos levou a que a app comezara a...

LER MAIS