main content

main content
01/01/202011:01
Fachada duns Xulgados.
Santiago de Compostela

As consultas online ao Expediente Xudicial Electrónico incrementáronse un 130% nun ano

  • Maxistrados, letrados, fiscais e funcionarios realizaron ata novembro máis de 92.100 consultas a través deste dispositivo, fronte ás 40.000 rexistradas en novembro de 2018
  • Avogados e procuradores xa poden descargar desde a sede electrónica xudicial as gravacións das vistas nas que interveñen
  • No que levamos de ano presentáronse máis de 1.300 procedementos monitorios desde a sede xudicial electrónica

O visor do Expediente Xudicial Electrónico rexistrou no último ano un incremento de uso do 130%, pasando de preto de 40.000 consultas en novembro de 2018 a máis das 92.000 visitas rexistradas en novembro deste pasado ano. O visor é unha solución única e multidispositivo, que permite a maxistrados, letrados, fiscais e funcionarios a consulta online de calquera expediente xudicial.

O visor, implantado desde 2018 na totalidade dos órganos xudiciais galegos, é unha das mediadas para a implantación do Expediente Xudicial Electrónico en Galicia, que están a levar a cabo a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza en colaboración cos profesionais do ámbito xudicial galego.

Por outra banda, avogados e procuradores xa poden descargar as gravacións das vistas das que son parte a través da sede electrónica xudicial. É unha das novas funcionalidades da sede, que se vén probando desde o pasado mes de abril en xulgados de Lugo e Pontevedra.

O acceso ás gravacións das vistas está restrinxida aos profesionais que interveñen neses procedementos e que poderán descargalas identificándose con certificados dixitais compatibles coa sede electrónica xudicial e cun sistema de códigos facilitado polo órgano xudicial no que ten lugar o procedemento. A posta en marcha deste novo servizo online evita aos profesionais ter que acudir ao xulgado para recoller a gravación nun soporte físico. Cómpre destacar, que ata novembro do ano pasado realizáronse máis de 76.800 gravacións de vistas nos xulgados galegos

Máis de 1.300 monitorios online

A sede electrónica xudicial entrou en funcionamento a finais de 2016 e desde entón foi incrementando os servizos dispoñibles co obxectivo de consolidarse como canle única para todas as actuacións, procedementos e servizos en liña do ámbito xudicial.

Unha das últimas funcionalidades habilitadas foi a presentación dos procedementos monitorios, unha fórmula xudicial para reclamar impagos, que non precisa da intervención dun avogado ou dun procurador. Ata novembro, xa se presentaron un total de 1.372 escritos en liña.

Ademais, a través de https://sede.xustiza.gal os cidadáns tamén poden facer un seguimento do procedemento e consultar os expedientes xudiciais dos que son parte a través do espazo “a miña carpeta”.

Na sede tamén se pode comprobar a autenticidade e integridade de documentos electrónicos emitidos pola Administración de Xustiza en Galicia, e dar de alta un aproderamento de xeito electrónico (rexistrar un apoderamento apud acta). O obxectivo é que a sede se consolide como canle única para todas as actuacións, procedementos e servizos do ámbito xudicial.

Cómpre lembrar que a sede está accesible tamén a través do portal xustiza.gal, no que están dispoñibles a axenda de sinalamentos de vistas, o calendario de gardas, a calculadora de taxas xudiciais ou o censo de letrados

Plan Senda

A posta en marcha da sede xudicial electrónica foi un dos fitos previstos no Plan Senda 2020, que está a desenvolver a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) en colaboración coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os profesionais do eido xudicial.

Cun orzamento de máis 26,6 millóns de euros o Plan Senda 2020 é a estratexia para consolidar o traballo previo realizado no Plan Senda 2014 e que sentou as bases do Expediente Xudicial Electrónico en Galicia, onde están en marcha todas as pezas que permitirán unha xustiza integramente dixital.

Blog Xente Dixital

Como aumentar a túa visibilidade en Instagram

Ven 30 Nov

Aínda que as redes sociais naceron orixinariamente para relacionarnos entre nós, é un lugar no que se pode sacar moito rédito empresarial se sabemos como explotalas de maneira adecuada para os nosos intereses. Instagram é unha das redes máis populares na actualidade, polo que estar presente nela é...

LER MAIS

Tres alternativas gratuitas a YouTube para ver contidos orixinais

Mar 06 Nov

Cando falamos de creadores audiovisuais é habitual pensar en directores de cinema ou guionistas que levaron as súas obras a algún gran formato adaptado ao gran público. Pero con Internet o termo de creador audiovisual expandiuse, describindo tamén aos famosos  youtubers, que crean e producen...

LER MAIS

Un tipo de letra para recordar mellor o que les

Mar 09 Out

Ao ler algo que necesitamos memorizar, é habitual que poñamos o “piloto automático” e acabemos lendo todo sen realmente memorizar nada. É algo que ocorre a miúdo cando a lectura é obrigada e a única solución ata agora era poñer máis interese no que estamos a ler. E dicimos ata agora...

LER MAIS