main content

main content

Novas Faite Dixit@l

Queres manterte ao día de todo o que acontece ao teu redor no mundo dixital? Consulta as novidades sobre cursos, actividades, ferramentas, novas aplicacións das TIC, proxectos innovadores...

02/04/201908:14
Logo Compostela Tech.
Santiago de Compostela

As comunidades argalleiras de Santiago xuntan forzas en Compostela Tech

A nosa terra xa ten unha nova comunidade para facer fronte común arredor da tecnoloxía argalleira (maker), participativa, colaborativa, aberta, construtiva e solidaria. Trátase de Compostela Tech, que xa conta con web de seu (http://compostelatech.org/) e que xorde da vontade compartida dunha serie de asociacións, makers a título individual e entidades locais a prol de compartir recursos e enerxías: Xantar Dev, Aberteo, Blockchain.gal, Wordpress Compostela, GDG Santiago e Recuncho Maker. 

Segundo nos conta Óscar Miguel Bandín, un dos impulsores da iniciativa, a orixe deste novo proxecto está na necesidade de encher unha serie de baleiros de comunicación en Compostela e contorna: “Démonos conta que había xente que non coñecía nada do que se estaba a facer en Santiago de Compostela nese sentido, e que algunha xente coñecía unha comunidade e a outra non, malia compartiren moitas cousas”, explícanos Óscar Miguel, que salienta tamén a inspiración que supuxo a creación en Vigo “dunha interesante iniciativa chamada Vigo Tech” e que significou a constatación “dun movemento matemático interesante: o total das contribucións das pequenas comunidades integrantes era moito máis que a simple suma aritmética”.

Volvendo a Compostela Tech, comeza a súa andaina con folgos considerables, cun espazo en Twitter e cun calendario único de eventos de todas as comunidades participantes, amais dun chat en Slack para intercambiar coñecemento. A primeira actividade da tempada (XantarDev-MarzalDev) celebrouse este 29 de marzo no Centro Sociocultural do Castiñeiriño.

01/04/201909:06
Membros da sesión de traballo do Plan Senda 2020.
Santiago de Compostela

Vicepresidencia e AMTEGA fan avanzar o Plan Senda

A Cidade da Cultura acolleu o venres pola mañá unha sesión de traballo do Plan Senda 2020, destinado a facer avanzar a modernización tecnolóxica da Xustiza en Galicia. Na xuntanza fixeron acto de presenza o vicepresidente e conselleiro da Presidencia, Alfonso Rueda; a directora da axencia AMTEGA, Mar Pereira; o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, así como os presidentes das audiencias provinciais e os xuíces decanos. A sesión serviu para afondar no estado de desenvolvemento do chamado Expediente Xudicial Electrónico, que, segundo se fixo saber, “ten todas as súas pezas en funcionamento”. 

Amais, tamén se abordaron cuestións como a sinatura dixital, o visor do eExpediente Xudicial ou o inicio das demandas online.

Respecto da sinatura dixital, díxose que en 2018 serviu de alicerce a preto de 900.000 documentos nos xulgados galegos, “unha cifra cinco veces superior á rexistrada o ano anterior”, explicaron Rueda e Pereira, engadindo que esta suba está directamente ligada ao medre dos órganos xudiciais habilitados con esta funcionalidade, que pasaron de 2 a principios de 2017 a 136 ao remate de 2018. Ademais, informaron, “a integración da sinatura dixital co sistema de xestión procesual Minerva que empregan xuíces, letrados, funcionarios e con Fortuny o sistema dos fiscais facilita un maior uso da sinatura electrónica”.

Polo que atinxe ao visor, outra das medidas do Plan Senda, está implantado desde 2018 na totalidade dos órganos xudiciais galegos. O ano pasado o visor rexistrou 43.000 visitas, un 34% máis que en 2017.

Respecto do repositorio unificado xudicial, a pedra angular da que se serven as novas aplicacións e servizos dixitais (o visor, a sede electrónica, o portal de xustiza...), integra a día de hoxe máis de 32 millóns de documentos, unha cifra que duplica a de 2017. Amais, Pereira e Rueda sinalaron que cada día rexistra 40.000 novos documentos e outros 50.000 modificados.

No que se refire ás demandas online, nos últimos cinco meses de 2018 os galegos presentaron a través da sede xudicial electrónica un total de 270 procedementos monitorios, unha fórmula xudicial para reclamar impagos, que non precisa da intervención dun avogado ou dun procurador.

Na cita do venres recordouse que a presentación telemática de procedementos monitorios comezou a implantarse o pasado ano nos órganos xudiciais de Vigo e A Coruña e hoxe xa está habilitada en todos os partidos xudiciais para os procedementos das xurisdicións civil ou social. 

Por outra banda, a través de https://sede.xustiza.gal os cidadáns tamén poden facer un seguimento do procedemento e consultar os expedientes xudiciais dos que son parte través do espazo A miña carpeta, que durante 2018 rexistrou máis de 11.000 accesos.

01/04/201908:57
Portada do Plan DicoMindset.
Santiago de Compostela

A Amtega licita a plataforma que permitirá á televisión pública autonómica ofrecer contidos dixitais innovadores

 • O prazo de presentación de propostas estará aberto ata o vindeiro 8 de abril
 • Esta licitación elaborouse tras as consultas preliminares ao mercado dentro do proceso de Compra Pública Innovadora lanzado a finais do ano 2018 por ambas entidades
 • A iniciativa enmarcase no Plan DicoMindset e permitirá ofrecer contidos interactivos de calidade que contribúan a mellorar a experiencia formativa de rapaces en idade escolar
 • Crearanse contidos multimedia adaptados aos comportamentos dos usuarios grazas ao emprego de técnicas de análise baseadas en Big Data

 

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) publicou este mes de marzo a licitación para deseñar e implementar unha plataforma de contidos interactivos para a Televisión de Galicia, que ofrecerá ás persoas máis novas experiencias dixitais formativas adaptadas aos hábitos de consumo actuais. É unha das iniciativas enmarcadas no Plan DicoMindset para impulsar o sector dos contidos dixitais en Galicia.

Esta licitación, cun importe superior a 1,3 millóns de euros, é o resultado das consultas preliminares ao mercado dentro do proceso de Compra Pública Innovadora lanzado a finais do ano 2018 por ambas entidades. Para a elaboración dos pregos examináronse as ideas achegadas polas 20 entidades (empresas e agrupacións de empresas) que participaron no proceso.

As empresas poderán presentar propostas ata o próximo 8 de abril. Nunha primeira fase, a Amtega seleccionará ás sete empresas que obteñan unha maior valoración para participar nun proceso de negociación. O procedemento con negociación constitúe unha das modalidades para a adxudicación dos contratos administrativos da nova lei de contratos e está ligado á presentación dun proxecto ou solucións innovadoras.

Tras efectuar consultas cos candidatos seleccionados e negociar as condicións do contrato, adxudicarase o mesmo á empresa que presente a mellor e máis innovadora oferta.

Contidos dixitais interactivos

Con esta iniciativa a televisión pública autonómica contará cunha plataforma que lle permitirá ofrecer contidos divulgativos de ámbito científico e tecnolóxico para rapaces en idade escolar.

Empregará técnicas de gamificación, Big Data ou Intelixencia Artificial, entre outras que permitirán analizar os comportamentos da audiencia e crear experiencias personalizadas.

Ademais, para mellorar a experiencia de usuario incorporaranse as segundas pantallas, así como a creación de contidos específicos baseados nas últimas tendencias tecnolóxicas como a realidade aumentada, realidade virtual, hologramas etc...

Plan DicoMindset

O Plan de impulso ao sector dos contidos dixitais, DicoMindset, que está a desenvolver a Amtega, en colaboración con distintas entidades do ámbito público (Igape, CRTVG, Agadic, etc.), e axentes do ámbito privado (Clúster TIC, Clúster Audiovisual, empresas tractoras..) conta cun investimento de máis de 13 millóns de euros, dos que máis de 1,6 millóns de euros se corresponden con capital privado, no período 2018-2020.

30/03/201909:35
Logo Codix.
Santiago de Compostela

A Amtega convoca máis de 550 prazas para as probas da certificación galega de competencias dixitais en ofimática

 • Están orientadas a aquelas persoas que xa posúen os coñecementos necesarios ou que optan pola modalidade autoformativa
 • O prazo de inscrición remata o vindeiro 4 de abril e pode realizarse online ou presencialmente na aula de interese
 • Os exames presenciais celebraranse os días 8, 9 e 10 de maio nas aulas CeMIT de 38 concellos de toda Galicia
 • Este certificado, que emite a Amtega, acredita os coñecementos nesta materia da persoa titular ante calquera instancia pública ou privada

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) convoca mais de 550 prazas de carácter libre para a avaliación para a obtención da certificación galega en competencias dixitais en ofimática (CODIX). Esta convocatoria está aberta a toda a cidadanía en xeral que, ben pola súa experiencia ou pola súa formación adquirida por diferentes medios xa posúen os coñecementos necesarios das aplicacións informáticas que compoñen o módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» baixo o paquete de LibreOffice.

A inscrición a estas probas remata o 4 de abril e poderá realizarse ben a través de internet ou presencialmente na aula de interese, sendo o único requisito o de ser usuario/a da rede CeMIT, trámite que tamén pode realizarse a través da rede.

 

As probas presenciais celebraranse os días 8, 9 e 10 de maio en diversas quendas de mañá e tarde e que nesta ocasión vanse a celebrar nas aulas CeMIT dos seguintes 38 concellos, que suman un total de 570 prazas dispoñibles:

 

Abegondo, Ames, Arzúa, Betanzos, Boiro, Brión, Cerceda, A Coruña, Fisterra, Narón, Oroso, Ortigueira, Pontedeume, Santa Comba, Santiago de Compostela e Vimianzo na provincia de A Coruña; Carballedo, A Fonsagrada, Lugo, Ribadeo e Sarria na provincia de Lugo; O Barco, Castro Caldelas, Celanova, Leiro, Ourense e Xunqueira Ambía na provincia de Ourense; e A Cañiza, Cuntis, A Estrada, Lalín, Marín, Moaña, Pontevedra, Tomiño, Valga, Vigo e Vilagarcía de Arousa na provincia de Pontevedra.

 

Entre as persoas inscritas realizarase un sorteo alfabético para establecer a orde de prelación para poder efectuar a matrícula para as probas en cada quenda, no caso de que existan mais solicitantes que prazas convocadas nas diferentes aulas que realizarán as probas presenciais.

 

Avaliación

Para obter o CODIX é preciso superar un exame de 50 preguntas tipo test referidas aos contidos do Plan Formativo Ofimático de Galicia, composto polas cinco unidades nas que se estrutura o módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» do Repertorio Nacional de certificados de profesionalidade:

 • Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico
 • Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base
 • Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress 
 • Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer.
 • Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc

Os materiais formativos que compoñen estes cursos foron elaborados seguindo as boas prácticas recollidas na Guía de boas para a publicación de obras documentais da Xunta de Galicia e poden ser seguidos libremente na súa modalidade de autoformación dentro da plataforma de teleformación da rede CeMIT http://cemit.xunta.gal/ema, na que se poden consultar tanto os contidos específicos dos diversos módulos que compoñen o CODIX como diversos casos prácticos e test de exemplo

 

Máis de 1.500 prazas programadas para este ano 2019

Esta convocatoria forma parte do Plan de Formación da rede CeMIT para este ano 2019, que terá a súa continuación no segundo semestre do ano con novas convocatorias dun cursos de teleformación titorizada con exame final e outra convocatoria de probas presenciais libres na modalidade autoformativa

 

Dende a habilitación da rede CeMIT para a formación e avaliación dos contidos formativos do CODIX en maio de 2014, foron máis de 7.000 as prazas convocadas nas súas diferentes modalidades (2.110 en cursos de teleformación titorizada e 4.923 en probas presenciais de acceso libre) e máis de 3.100 as persoas que obtiveron a certificación emitida por parte da Amtega despois de superar as probas presenciais realizadas nas aulas da rede CeMIT.

 

A estes datos hai que engadir as mais de 300 actividades e cursos en ofimática en software libre que veñen realizando as diferentes aulas de forma presencial durante o último ano como preparación orientada á presentación para estas probas libres, así como os 2.500 accesos aos contidos específicos do CODIX aloxados na plataforma de teleformación a través de internet (http://cemit.xunta.es/ema) e abertos para ser consultados en calquera momento.

 

Calendarización das probas

As probas de avaliación presencial que se convocan desenvolveranse os días 8, 9 e 10 de maio de acordo co seguinte calendario:

Máis información.

29/03/201909:08
Claudia Delso.
A Coruña

O Concello da Coruña súmase na FIC á reivindicación das mulleres tecnólogas

O Concello da Coruña quere pechar fileiras arredor do importante papel que despregaron, despregan e despregarán as mulleres no ámbito da informática e en todas as súas vertentes, mesmo (e sobre todo) nas máis avanzadas. Froito deste compromiso xorde o seu apoio ao evento Informática para tod@s, que se está a celebrar até hoxe na FIC, no Campus de Elviña. Este respaldo activo do Concello materializarase en cousas concretas como a participación no programa da concelleira de Participación e Innovación Democrática, Claudia Delso, que intervén este venres na apertura da segunda xornada.

O Concello, amais, salientou a importancia dos obxectivos do evento: “Impulsar o papel que desenvolven as mulleres dentro dun ámbito profesional tan masculinizado como o da tecnoloxía, un obxectivo que, dende o Goberno local, non podemos deixar de apoiar e visualizar". Delso exporá na súa intervención, prevista para o día 29 ás 08.30 horas, algúns dos programas e iniciativas que se levan a cabo dende o Goberno local, como Coruña Hacks (que ofrece a posibilidade de colaborar na posta en marcha de proxectos baseados nas tecnoloxías libres, e que incidan na procura de solucións ou melloras sociais para a cidadanía), ou tamén Coruña Dixital, en colaboración coa área de Culturas, Deporte e Coñecemento, que ten como obxectivo conectar o tecido de entidades e colectivos da cidade que traballar en torno a novas prácticas culturais, creativas e sociais que se producen pola influencia do desenvolvemento e difusión das novas tecnoloxías. Delso incidirá tamén en iniciativas para a actualización e introdución da tecnoloxía na administración pública, como é o caso da aplicación Millennium Próxima, que permite efectuar o pago no servizo de transporte público urbano, ou a aposta polo sector das novas tecnoloxías reflectido no compromiso do Goberno local no proxecto Cidade das TIC.

O evento, que ten lugar na Facultade de Informática da Universidade da Coruña, conta con charlas, conferencias, debates e unha feira de emprego. Toda a información está dispoñible na súa páxina web.

Blog Xente Dixital

Como aumentar a túa visibilidade en Instagram

Ven 30 Nov

Aínda que as redes sociais naceron orixinariamente para relacionarnos entre nós, é un lugar no que se pode sacar moito rédito empresarial se sabemos como explotalas de maneira adecuada para os nosos intereses. Instagram é unha das redes máis populares na actualidade, polo que estar presente nela é...

LER MAIS

Tres alternativas gratuitas a YouTube para ver contidos orixinais

Mar 06 Nov

Cando falamos de creadores audiovisuais é habitual pensar en directores de cinema ou guionistas que levaron as súas obras a algún gran formato adaptado ao gran público. Pero con Internet o termo de creador audiovisual expandiuse, describindo tamén aos famosos  youtubers, que crean e producen...

LER MAIS

Un tipo de letra para recordar mellor o que les

Mar 09 Out

Ao ler algo que necesitamos memorizar, é habitual que poñamos o “piloto automático” e acabemos lendo todo sen realmente memorizar nada. É algo que ocorre a miúdo cando a lectura é obrigada e a única solución ata agora era poñer máis interese no que estamos a ler. E dicimos ata agora porque un...

LER MAIS