main content

main content

Novas Faite Dixit@l

Queres manterte ao día de todo o que acontece ao teu redor no mundo dixital? Consulta as novidades sobre cursos, actividades, ferramentas, novas aplicacións das TIC, proxectos innovadores...

14/02/201907:54
Muller usando unha pulseira electrónica e unha tablet.
Santiago de Compostela

Galicia reduce a fenda dixital de xénero a mínimos históricos

  • A diferenza no uso de Internet entre homes e mulleres sitúase en 0,7 puntos, moi por debaixo dos 1,8 puntos da media española e dos 3 da media europea
  • No último ano este indicador diminuíu 2,3 puntos na Comunidade, sendo a formación e a idade algúns dos factores determinantes no nivel de uso
  • As mulleres de menos de 64 anos superan ou igualan aos homes no acceso á Rede
  • Os galegos e galegas con formación secundaria empregan Internet na mesma medida, mentres que entre as persoas con estudos más básicos son as mulleres as que usan menos a Rede
  • Os homes galegos superan en 1,4 puntos ás mulleres nas compras por internet pero elas empregan máis a Administración electrónica

 

O 78,8% dos galegos e o 78,1% das galegas utilizaron Internet nos últimos tres meses. Esta diferenza de apenas 0,7 puntos sitúa a fenda dixital de xénero en Galicia no valor máis baixo desde que se rexistran datos neste ámbito. É unha das principais conclusións do estudo monográfico A Sociedade da Información dende una perspectiva de xénero, elaborado polo Observatorio da Sociedade da Información en Galicia (Osimga), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

O informe recolle un descenso de 2,3 puntos porcentuais respecto ao ano anterior en Galicia, que se distancia tanto da media española, situada en 1,8 puntos, como da media da Unión Europea que está en 3 puntos.

 

Posición no contexto europeo e estatal e evolución
Cabe salientar que a fenda de xénero en Galicia é inferior á que se rexistra en Croacia (13 puntos), Austria (6 puntos) e Italia (6 puntos). No extremo oposto, os países con menor fenda de xénero respecto á media europea son: Irlanda (-3 puntos, con vantaxe das mulleres), Finlandia e Lituania (-1 punto).

En Galicia, a fenda dixital de xénero no uso de Internet foise reducindo de forma lenta pero constante, experimentando unha diminución de 2,3 puntos o último ano. A nivel estatal a redución é de 2,1 puntos porcentuais no mesmo período.

 

Factores inciden na fenda de xénero
O nivel formativo é unha das variables que máis incide nas diferenzas no uso de Internet. As persoas con estudos mais básicos, especialmente as mulleres, son as que menor uso fan da ferramenta, con diferenzas que superan os 10 puntos porcentuais fronte aos homes.

A fenda de xénero no uso de Internet presenta unha tendencia marcada pola idade, diferenciando unha ruptura dixital arredor dos 64 anos. Así, as mulleres con menos de 64 anos superan ou igualan aos homes no uso de Internet, mentres que a partir desa idade as distancias aumentan sensiblemente en detrimento do uso feminino da Rede, cunha fenda de xénero de 8,2 puntos porcentuais entre os maiores de 65 anos.

Con respecto á situación laboral, o uso de Internet é practicamente universal entre as mulleres estudantes e que desempeñan unha actividade no mercado laboral. Pola contra, as mulleres adicadas ás tarefas do fogar ou xubiladas son dous colectivos especialmente afectados polas diferenzas de sexo á hora do acceso á Rede.

O estudo do OSIMGA analiza, en detalle, a influencia do hábitat na fenda dixital segundo o sexo, atendendo as seguintes variables xeográficas: provincias, tamaño de hábitat, áreas comarcais e nos sete concellos con maior poboación de Galicia

As diferenzas no uso de Internet entre homes e mulleres son máis acusadas nas vilas galegas de máis de 50.000 habitantes, onde a fenda de xénero no uso de Internet supera os 2,6 puntos porcentuais. Pola contra, o uso de Internet entre as mulleres é superior que entre os homes nos concellos de menos de 10.000 habitantes.

 

As mulleres interactúan máis coas administracións a través de Internet
Á hora de realizar compras a través da Rede, as diferenzas por xénero son sensiblemente maiores en España que en Galicia. En España os homes que fan compras na Rede superan ás mulleres en 4,9 puntos porcentuais; en Galicia só en 1,4 puntos. Neste sentido, a idade resulta determinante, de xeito que as mulleres novas, por baixo dos 34 anos, empregan o comercio electrónico en maior medida que os homes.

O estudo analiza tamén a interacción coas Administracións Públicas a través de Internet, observándose como as internautas galegas relaciónanse a través da Rede, en maior medida, coas Administracións Públicas que os homes. O 66,8 das galegas realizaron xestións online nos últimos tres meses fronte ao 65,3% dos homes.

Poden consultarse os datos deste informe na seguinte ligazón: www.osimga.gal.

13/02/201908:54
Presentación dos resultados do proxecto de I+D+i Prebencar.
Santiago de Compostela

Prebencar e Smart Cardia impulsan a prevención e a rehabilitación cardíaca a través das TIC

A empresa galega Balidea, referente en aplicacións e servizos tecnolóxicos avanzados, presentou hoxe no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) os resultados do proxecto de I+D+i Prebencar, do que falamos en novembro de 2016, con motivo da súa posta en marcha. Na cita no hospital compostelán tamén se deron a coñecer detalles dos obxectivos de Smart Cardia, que é a prolongación do primeiro. Segundo fixo saber Balidea, os dous están encamiñados a estender e facilitar a saúde cardiovascular a través das TIC. Nun plano máis específico, Prebencar pon o foco na prevención e Smart Cardia no proceso de rehabilitación cardíaca.

Os dous proxectos están impulsados por dous consorcios de empresas integrados por Balidea e Imagames no primeiro caso; e Balidea, SM Tecnología e Imagames no segundo. Así mesmo, contan coa Fundación Idis e o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS) como centros tecnolóxicos asociados. Tanto Prebencar como Smart Cardia teñen a súa orixe na necesidade de dar resposta ás demandas asistenciais detectadas por profesionais sanitarios do ámbito da cardioloxía e céntranse no desenvolvemento de ferramentas TIC cunha vontade dupla: afondar no empoderamento dos pacientes, outorgándolles unha meirande autonomía na xestión diaria da súa saúde cardiovascular; e no fornecemento de terapias avanzadas, que impliquen unha atención personalizada e con técnicas de motivación a través da gamificación (uso e aplicación de metodoloxías propias dos xogos con fins terapéuticos) para acadar unha maior adherencia á terapia.

Interviñeron na presentación o doutor José Ramón González Juanatey, xefe de Servizo de Cardioloxía e UCC do CHUS, que valorou “as amplas formas de aplicación destas ferramentas” facendo balance da incidencia das doenzas cardiovasculares; e o doutor Carlos Peña Gil, cardiólogo do Servizo de Cardioloxía e UCC do CHUS e IP de Prebencar e Smart Cardia, quen expuxo a súa utilidade no proceso de recuperación cardíaca e o empoderamento de pacientes.

Pola súa parte, José Lorenzo Rodríguez Currais, director executivo de Balidea, salientou “as múltiples vantaxes que se poden extraer do emprego de solucións tecnolóxicas no ámbito sanitario”. Balidea tamén recalcou que estes proxectos están co-financiados pola Axencia Galega de Innovación (GAIN), co apoio da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, a través do programa Conecta PEME para o fomento da cooperación entre as pequenas e medianas empresas e os demais axentes do sistema rexional de innovación, que conta con co-financiamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER). 

Polo que se refire a Prebencar, é un asesor virtual intelixente concibido para empregar como ferramenta de prevención. O seu obxecto é facilitarlle ao cidadán, aos profesionais sanitarios e aos servizos de saúde a promoción de actividades de prevención cardiovascular primaria a nivel poboacional, buscando un cambio nos costumes e hábitos sociais. En 2018 finalizáronse os desenvolvementos do proxecto e realizouse a validación e avaliación de resultados, a partir da proba piloto realizada con usuarios reais (profesionais médicos e pacientes), polo que entra agora en fase de comercialización. 

Pola súa banda, Smart Cardia propón unha plataforma para a xestión clínica do proceso de rehabilitación cardíaca no caso de pacientes que xa sufriran un infarto agudo de miocardio. Segundo explica Balidea, “a súa finalidade é desenvolver unha plataforma que facilite aos profesionais sanitarios a xestión do proceso de rehabilitación cardíaca, integrando compoñentes intelixentes e de predición e interfaces gráficas usables”. Ademais, facilitará a posta en marcha de programas de rehabilitación cardíaca, permitindo que, “desde o primeiro día”, os profesionais sanitarios “traballen no marco dun proceso de anticipación, sen variabilidade e controlado, seguro e con indicadores de calidade”.

13/02/201908:46
Rapaza usando unha impresora 3D.
Pontevedra

En marcha a terceira edición do laboratorio de fabricación dixital de Barro, o Depo FabLab

Onte, da man da Deputación de Pontevedra, deuse por activada a terceira edición do laboratorio de fabricación dixital DepoFabLab, un espazo de encontro maker e participativo onde se nos permite (e se nos alenta) dar renda solta as nosas capacidades argalleiras en materia de robótica e tecnoloxías abertas. O laboratorio, emprazado no espazo de coworking do Polígono de Barro, comezou a súa andaina de 2019 co obradoiro A que nivel se atopa a tecnoloxía e que ferramentas hai para crear, no que están a participar un total de 15 persoas.

O segundo dos obradoiros celebrarase o 19 de febreiro sobre Deseño 3D con ferramentas libres e impresión 3D I; o 12 de marzo será a quenda de Deseño 3D con ferramentas libres e impresión 3D II. Pola súa banda, Deseño 3D con ferramentas libres e impresión 3D III,desenvolverase o 26 de marzo; e o 23 o obradoiro de Arduino con ferramentas libres I. Máis tarde, o día 30 do mesmo mes, chegará Arduino con ferramentas libres II. O ciclo pecharase o 7 de maio con Arduino con ferramentas libres III.

Todos os obradoiros desenvólvense polas tardes, e teñen capacidade para un máximo de 15 persoas, xa que son os espazos de traballo dispoñibles no Fab Lab. Segundo engade a Deputación, o acceso é libre e soamente require inscrición previa, habendo aínda prazas vacantes para as persoas que queiran anotarse a través de www.depo.gal/coworking-en-pontevedra/obradoiros-fab-lab-3-edicion, ou no correo electrónico cwpontevedra@eoi.es.

Segundo explica a entidade provincial, o espazo Depo FabLab ten o obxectivo de ser “un punto de referencia na provincia de Pontevedra para as persoas emprendedoras, buscando atraer proxectos de corte innovador e tecnolóxico”. Amais, busca fomentar a aprendizaxe teórica e práctica sobre as últimas ferramentas tecnolóxicas en canto a dixitalización, impresión ou robótica. A nivel de equipamento, o laboratorio tecnolóxico conta con impresoras 3D, escáneres 3D, kits de Arduino, unha fresadora de madeira, soldadores de electrónica, material electrónica diverso, ferramentas e ordenadores de sobremesa con gran capacidade de procesamento e almacenamento.

13/02/201908:41
Sesión de plenos do Concello da Coruña.
A Coruña

O Concello da Coruña solicitará o apoio da Xunta e o Estado á Cidade das TIC

O Concello da Coruña vén de dar un novo paso no proxecto impulsado conxuntamente coa UDC para converter a Fábrica de Armas na Cidade das TIC, un proxecto do que falamos polo miúdo en xaneiro con motivo da súa presentación e dos primeiros contactos relevantes co Goberno central e para o que se están a procurar novos e significativos respaldos. Onte mesmo o pleno do Concello aprobou por unanimidade instar á Xunta a emprestar “a máxima colaboración, apoio e participación” no deseño, planificación, tramitación e posta en marcha da Cidade das TIC nos terreos da antiga Fábrica de Armas da Coruña. 

Segundo fixo saber o concelleiro de Emprego e Economía Social, Alberto Lema, a iniciativa está a ser liderada pola Universidade e conta “dende o primeiro intre” co apoio do Concello, sendo o seu obxectivo crear no dito emprazamento militar “un ecosistema económico e académico que facilite a transferencia de coñecemento, a captación e retención de talento e a atracción e desenvolvemento dun tecido industrial altamente competitivo”. Segundo salientou o Executivo municipal, o proxecto “supón unha grande oportunidade para, por unha parte, recuperar a actividade industrial da antiga fábrica e, pola outra, situar a cidade como referente do noroeste peninsular nas economías baseadas no coñecemento, a innovación e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación”. A moción aprobada onte fai fincapé en que a Cidade das TIC xa conta co “visto e prace” do Ministerio de Defensa. Ao mesmo, pide o máximo apoio institucional e económico á iniciativa de posta en valor da Fábrica de Armas por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria, o IGAPE, o Goberno central e demais entes públicos, “en colaboración, coordinación e cooperación coas entidades promotoras e implicadas, particularmente coa Universidade e o Concello”.

13/02/201908:24
CreaR.
Carballo

Volven en febreiro os obradoiros CreaR con actividades para toda a familia

Co novo ano e xa metidos en febreiro, a operadora galega R non quere que decaia a formación tecnolóxica que, ademais de enriquecedora, sexa divertida. Por esta razón retoma os obradoiros itinerantes de CreaR pola nosa xeografía, unha xira que o ano pasado levou a divulgación tecnolóxica pola feira Pont Up Store de Pontevedra, Baiona, Xuventude Galicia Net (en Silleda), Ribadeo, Tui, Caldas, O Porriño, Santa Comba ou a Mobile Week da Coruña, e que agora comeza unha nova edición con máis obradoiros e charlas didácticas poñendo o foco “nas bondades que nos ofrecen as novas tecnoloxías”. A primeira cita será en Carballo este 23 de febreiro.

En primeiro lugar, retómanse os obradoiros de robótica para nenas e nenos de entre 7 e 12 anos, cos que se quere “potenciar a creatividade dos cativos, espertar o seu espírito emprendedor e adestralos en habelencias como o traballo en equipo ou a oratoria”. Segundo informa R, o proxecto temático destas novas xeiras será a programación e construción dunha cidade, incluíndo cousas como un coche con plastilina condutiva (con luz de seu), un semáforo programado ou unha barreira de acceso. Estes obradoiros terán dúas horas de duración e neles terán cabida un máximo de 30 nenas e nenos. “O noso obxectivo”, explican dende R, “é achegarlles unha experiencia divertida para gañaren en seguridade e dar saída ao seu talento”. Ao carón disto, porase o foco nos valores do emprendemento e nos alicerces dos conceptos STEAM: ciencia, tecnoloxía, enxeñaría, arte e matemáticas. 

Para desenvolver ao máximo os ditos obxectivos, a operadora volverá contar coa colaboración da escola Líbolis Pequenos Emprendedores e o seu innovador método educativo.

Por certo, que os obradoiros CreaR tamén terán contidos para nais, pais e docentes, que poderán escoitar (mentres a rapazada se divirte e crea) consellos dun pedagogo especializado para resolver dúbidas sobre a educación dos que si naceron na era dixital; e sobre o bo uso que adolescentes emillennials poden facer da internet e das redes sociais. Estas charlas sobre temas diversos desenvolveranse en espazos adxacentes aos talleres CreaR e están pensadas para un máximo de 40 persoas. Pilotando as sesións estará o equipo de Sherpa Digital, resolvendo dúbidas sobre a contorna dixital.

Como dixemos, os obradoiros e as charlas do programa CreaR arrincan a súa andaina o vindeiro 23 de febreiro en Carballo, e de aí até o final de ano visitarán tamén as localidades de Vilagarcía de Arousa, Ourense, Monforte de Lemos, Nigrán, A Coruña, Pontevedra, Ribeira e Narón. 

O proxecto educativo CreaR está aberto ao público xeral, tanto a clientes como a non clientes do operador galego. Tan só é preciso contar con algún dos convites que R porá a disposición da xente nos puntos de venda das localidades onde se celebre a acción cada mes.

Os obradoiros enmárcanse no programa Digitalent 2020 da Xunta (a través da axencia AMTEGA) para estimular o talento precoz no ámbito das TIC e fomentar vocacións nas profesións científico-tecnolóxicas especialmente entre mozos e mozas dende idades temperás.

Blog Xente Dixital

Como aumentar a túa visibilidade en Instagram

Ven 30 Nov

Aínda que as redes sociais naceron orixinariamente para relacionarnos entre nós, é un lugar no que se pode sacar moito rédito empresarial se sabemos como explotalas de maneira adecuada para os nosos intereses. Instagram é unha das redes máis populares na actualidade, polo que estar presente nela é...

LER MAIS

Tres alternativas gratuitas a YouTube para ver contidos orixinais

Mar 06 Nov

Cando falamos de creadores audiovisuais é habitual pensar en directores de cinema ou guionistas que levaron as súas obras a algún gran formato adaptado ao gran público. Pero con Internet o termo de creador audiovisual expandiuse, describindo tamén aos famosos  youtubers, que crean e producen...

LER MAIS

Un tipo de letra para recordar mellor o que les

Mar 09 Out

Ao ler algo que necesitamos memorizar, é habitual que poñamos o “piloto automático” e acabemos lendo todo sen realmente memorizar nada. É algo que ocorre a miúdo cando a lectura é obrigada e a única solución ata agora era poñer máis interese no que estamos a ler. E dicimos ata agora porque un...

LER MAIS